Connect with us

Sertifikasyon, Test ve Denetim

Arz/talep orijin garantisiyle yenilenebilir enerji

Published

on

yenilenebilir enerji sertifikası- enerji-orijin-garanti

Yenilenebilir enerji sertifikası, son tüketiciye, söz konusu miktardaki enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğinin kanıtını sağlayan elektronik bir dokümandır. Yenilenebilir enerji sertifika sisteminin amacı, enerji kullanıcılarına, tüketimleri için gereken yenilenebilir enerji kaynakları arasından seçim yapmalarına imkân tanımaktır. Bu aktif kullanıcı tercihi, yenilenebilir enerji üretiminin kullanımını artırmak için bir inisiyatif oluşturma amacı da taşımaktadır.

Avrupa’da, yenilenebilir enerji sertifikası sistemi, Orijin Garantisi (OG) şeklinde adlandırılır. Bir birim OG, 1 MWh miktarda, üretilmiş olan yenilenebilir elektriğe karşılık gelmektedir. Sistem, AB yenilenebilir enerji yönergesi (YÖNERGE 2009/28/EC) ve AB elektrik piyasası yönergeleriyle düzenlenmiştir (YÖNERGE 2009/72/EC).

1999’dan bu yana, Avrupa’daki enerji kullanıcıları, kullandıkları elektriğin üretim kaynağına ilişkin belgelendirme talep etmektedirler, Bu da artan bir hızla gelişen, 2017’de 470TWh karşılığı Orijin Garantisinin satıldığı ve tüketildiği bir piyasayı ortaya çıkarmıştır.

Son yıllarda, yenilenebilir enerji sertifikaları küresel piyasası gelişmeye başlamıştır ve eşdeğer izleme mekanizmalarına da Avrupa dışında rastlanmaktadır.

2001-2018 arasında GO karşılıklı yenilenebilir enerji tüketimi (TWh)

Avrupa’da OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerji tüketimi 2018’in 1. ve 3. çeyreğinde 446 TWh’a ulaşmıştır. Bu tüketim, geçen yıl aynı döneme göre %9, 2016 yılı aynı döneme göre de %47’lik bir artışı ifade etmektedir.

Avrupa’da son üç yılda 1. ve 3. çeyreklerde OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerji tüketimi (TWh)

Son üç yılda, Avrupa’da OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerji tüketiminde artan bir trend ortaya çıkmıştır. 1.-3. çeyrekler karşılaştırıldığında, yenilenebilir enerji tüketimi 59 TWh, hidro enerji tüketimi 42 TWh ve biyokütle enerjisi tüketimi de 23 TWh artmıştır. Güneş enerjisi için mutlak değişim değeri sadece 16 TWh’dır, ancak göreli değişim %524 ile çok yüksektir.

2016 ve 2018 yılları arasında Avrupa’da 1.-3. çeyreklerde, OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerji tüketimindeki değişim

Hidroenerji, OG karşılıklı yenilenebilir enerji tüketiminde en çok kullanılan kaynak olmuştur. 2017’de, hidroenerji, tüketilen OG’nin %70’ini kapsamaktadır. Rüzgâr enerjisi ise %20’sini kapsamıştır.

2001 ve 2008 yılları arasında Avrupa’da, kaynaklarına göre OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerji tüketimi (MWh)

2018 süresince, yenilenebilir enerji üretimi, hava koşullarına bağlı olarak az olmuştur. Bu, sertifika oluşturulmasının, gerçek yenilenebilir enerji üretimine doğrudan bağlı olması nedeniyle OG sayısını doğrudan etkilemiştir. 2017 ve 2018 1. ve 3. çeyrekleri karşılaştırıldığında, hidroenerji ve rüzgâr gücünün toplamının 48TWh azaldığı görülmektedir.

Production of renewable energy with GO for Q1-Q3 in Europe for the three last years (TWh)

Norveç, Avrupa’da OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerjide 2017’de en büyük üreticidir. Çoğunluğu hidroenerjiden olmak üzere, OG sertifikalı 140 TWh enerji üretmiştir. Norveç, OG toplam piyasa arzının %43’ünü karşılamaktadır. OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerji üretiminin de en büyük beş üretici Avrupa’daki toplam üretimin %60’ını temsil etmektedir. En çok ikinci üretimi gerçekleştiren ülke de, 71 TWh ile İtalya’dır. İtalya, aynı zamanda farklı enerji kaynaklarıyla en geniş portfolyoyu elinde bulundurmaktadır.

2017 yılında Avrupa’da yenilenebilir enerjide en büyük 5 üretici (MWh)

2018’in 4. çeyreği için yapılan tahmin, Avrupa OG piyasasında yeni bir durumu göstermektedir. 2018’in tümü için yapılan OG üretimi tahmini, 460 TWh miktarındadır, bu da 2017 yılından %13 daha azdır. 3. çeyrek için yapılan güncellemede tahmin 10 TWh artmıştır. 2018 yılı tüketim tahmini, 2017 yılına göre %25 oranında artarak 590 TWh miktarına ulaşmıştır. 3. çeyrek için yapılan güncellemede tahmin, 80 TWh gibi önemli bir miktarda artmıştır.

2018 yılının 4. çeyreği de dahil olmak üzere, Avrupa’da OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerji tüketimi ve üretimi (TWh)

Yenilenebilir enerji üretimindeki artış trendi ve yenilenebilir enerji üretimindeki büyük düşüş, Avrupa’da, ihtimalle, OG karşılığı bulunan yenilenebilir enerjide talebin arzdan yüksek olması gibi ender bir durumu ortaya çıkaracaktır. Piyasa, 2018 yılı boyunca meydana gelen fiyat artışıyla boşluğu kapatmaya gitmiştir, ancak boşluğun fiyatlar anlamında tamamen kapatılması gerçekleşmemiştir.

2008’den Kasım 2018’e toptan piyasada İskandinav OG karşılıklı hidroenerji için peşin fiyat gelişimi

2018 1. ve 3. çeyrekleri arasında OG fiyatlarında meydana gelen büyük artış, büyük ihtimalle üç faktörün sonucuydu: Altta yatan talepte artış, yenilenebilir enerjide, az rüzgâr, çöküntü ve buna duyarlı ticaret. Artan fiyatlarla süren uzun bir dönemin ardından piyasa, 4. çeyrekte aşağı doğru bir düzeltme yaptı. Fiyat düzeltmesini gelişmiş hidro dengesi bir nebze açıklayabilmektedir. Altta yatan talebin artmayı sürdürmesi nedeniyle boğa piyasasının sürmesi beklenmektedir. Aynı zamanda, fiyat düzeylerinin Avrupa elektrik tedarikçileri için sürdürülmesinin güç olduğuna ilişkin göstergeler mevcuttur. Bu, yeni bir hızlı fiyat artışı dönemi ihtimalini azaltabilir. Kasım sonu itibariyle, İskandinav hidro kaynaklarında üretilen OG’ler MWh başına 1,20 € fiyattan işlem görmektedir.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Sertifikasyon, Test ve Denetim

IEC / UL 61730 – Yeni Harmonize Emniyet Standardı

Published

on

By

ABD ve Uluslararası Market Erişimi Tek Standartta

4 Aralık 2017 tarihinde, UL 61730-1 ve UL 61730-2’nin yayınlanmasıyla UL1703 PV modül emniyet standardının harmonizasyonu yönündeki uzun süren çalışmalar tamamlandı.

Yeni bir UL Emniyet Standardı

UL 1703’ün harmonizasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan UL 61730-1 ve UL 61730-2, Ağustos 2016 yılında yayınlanan IEC 61730 güncellemelerini de içeriyor.

Yeni ve güncellenmiş yapısal gereklilikler ve test gereklilikleri sayesinde malzemelerdeki gelişmeler, artan sistem gerilimleri ve yenilikçi tasarımlar ele alınıyor. Yeni PV modül standardı, ayrıca, üretim maliyetlerinde azalmaya, performansta artışa imkân tanıyıp, operasyonda süregelen güvenle farklı pazarlara erişimin kapsamını genişletiyor.

 Harmonize standardın yayınlanmasıyla UL 1703 hemen ikame edilmeyecektir; değişimlerin mevcut PV modülünüzü ve sistem tasarımınızı ne şekilde etkileyeceğini bilmek önem taşımaktadır. Üretici, geliştirici ya da yatırımcı, PV sistemler ile ilgili hangi konumda olursanız olun bu değişimlerin işinizi nasıl etkileyeceğini öğrenmenizde fayda var.. 

UL 61730 iki bölümden oluşur:

Bölüm 1: Fotovolatik modüllerin (PV) beklenen yaşam ömrü süresince güvenli elektrik ve mekanik operasyonlarını sağlamadaki yapı gereksinimlerini açıklar. Temel güncellemeler şu maddeleri içerir:

  •   Malzeme özellikleri, malzeme grupları, kurulum konumu ve kurulum tipi temelinde açıkça  tanımlanmış yalıtım gereksinimleri
  •   Yalıtım gereksinimlerinin karşılanması için semente bağlantı konsepti
  •   Aşırı gerilim kategorileri, sistem gerilimi sınıfları ve koruyucu araçlar
  •   Bileşen onayı gereksinimleri

Bölüm 2: Yapısı UL 61730-1 kapsamında değerlendirilen PV modüllerin eminyetli olduklarını doğrulama amacı taşıyan test dizisini bulundurmaktadır.

  •  Bu sürüm, önceki sürüme göre 20’nin üzerinde önemli teknik değişikliği içermektedir.
  •   Güncellenmiş test dizisi için şimdi en az dokuz PV modül ve bir çerçevesiz PV modül gerekmektedir. 

PV modülün sertifikasyon amaçlı değerlendirilmesi ve test edilmesi, yeni standardın 1. ve 2. bölümlerinin her ikisini de kapsar.

Harmonize standartlar, küresel pazarlara erişime imkân tanır. Küresel ticaret, PV sistemler gibi ürünlerin uluslararası ticaretini kolaylaştırma amacı taşıyan teknik bakımdan geçerli standartların kullanımına dayanır.  UL 61730 harmonize emniyet standartları, sadece bir defa test yapılması ve UL “test kaydının” diğer pazarlara erişimde kullanılabilmesi sayesinde maliyetten tasarrufa imkân tanır. Elektriksel ürünlerin kurulumunda yerel düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerektiği için, ulusal farklılıklar ya da sapmalar adı verilen ek gereksinimler ve artan test uygulamaları ihtiyacı, ürünün kurulumunun yapıldığı yere bağlı olarak ortaya çıkabilir. 

Yeniliği amaçlayan yeni yapı ve test gereksinimleri. İlk PV standardının 1986 yılında yayınlanmasından bu yana, UL, PV modül teknolojisinin evrimini sıkı sıkıya takip etmiş ve sahadaki operasyonla laboratuvardaki testin arasındaki ilişkiyi kavramıştır. 

UL 61730-1’daki yapısal gereksinimler, PV modül malzemeleri, ekipman uygulaması, erişilebilirlik ve çevresel faktör şartlarına bağlıdır; doğru uygulandıklarında teknik hata olasılığını tasarım aşamasında ortadan kaldırırlar. Yalıtım koordinasyonu ve mesafe konseptlerinin doğru uygulanması, güvenlik sertifikası amaçlı test yapılırken, olumlu bir sonucun alınmasını güvence altına alır, tekrardan kaynaklanacak maliyeti azaltır.

UL 61730-2 test gereksinimleri, çeşitli teknolojiler, malzemeler, kurulum tipleri ve iklim koşullarında sahada öğrenilen dersleri yansıtmaktadır. En dikkat çekeni, modül yapısını dış hava koşullarına göre daha kapsamlı bir şekilde test eden ve çoklu malzeme tabakalarında yapışma için stresör senaryosu simulasyonu yapma amacı taşıyan B test dizisidir. Ayrıca, test metodu, modülün ön yüzü kadar arka yüzünün aşınmasını da değerlendirir.

UL’nin Devamlı Sertifikasyon programı var olan diğer emniyet standartlarını da destekler. Var olan ürünler için UL1703 sertifikasyonu ve yeni ürünlerin sertifikasyonu için UL61730’un kullanımı, PV endüstrisi için minimum aksaklık ve maksimum verimli bir yol sağlar. Standartlar teknik panelinin (STP) amacı, imalatçıların, mevcut ürünlerinde, emniyet uyumluluğunu göstermek üzere UL Mark kullanılmasına imkân tanımaktır. Yeni ürünler ya da var olan ürünlerde yapılan değişiklikler, 4 Aralık 2019 tarihli UL 67130 ile uyumlu olmalıdır.

Neden UL?

UL, gitgide gelişen ürün güvenliği, performans ve  birlikte çalışabilirlik gerekliliklerini karşılamak ve devamlı gelişmek için global araştırmalar yürütmekte ve standartlar geliştirmektedir.  Daha karmaşık bir küresel tedarik zincirine çözümler getirmek için işletmeler, üreticiler, ticaret birlikleri ve uluslararası düzenleyici otoritelerle işbirliği yapmaktadır.

Bilgi ve Deneyim –   IEC TC2 Çalışma Grubu 2 ve Kuzey Amerika kanun belirleme panellerinin katkıda bulunan bir üyesi ve Uluslararası Uyum Komitesi (International Harmonization Committee) organizatörü olarak, belirli pazar uygulamaları için UL 61730-1 ve 61730-2’deki yeni gereksinimleri konusunda derin bilgi birikimine sahiptir.

Hız ve Verimlilik – Global olarak konumlandırılmış son teknoloji laboratuvarları ve UL 61730, IEC 61730 ve IEC 61215 serisi için kombine testler ile iş tamamlama süresini azaltmaktadır.

Tek Durak Noktası – IEC ve UL testlerinizi kombine ederek değerli zamanınızdan ve masraflarınızdan tasarruf etmenizi sağlamaktadır.

Continue Reading

Trendler