Connect with us

GES Yatırımcıları

Çatılardaki âtıl potansiyelin elektrik enerjisine dönüştürülmesi

Published

on

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusundaki mevzuatların şekillenmesi ile beraber 2012 yılında güneş paneli üretiminde faaliyete geçerek başladığı bu yolda, sektörün içinden gelen bir firma olarak güneş enerjisi santrallerinin proje geliştirme, tasarım ve kurulumlarını da üstlenmek adına 2013 yılında General Solar Enerji olarak faaliyetlerini ilerlettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, sektörün dinamizmi ve edindikleri bilgi, deneyim ve tecrübe ile tamamen GES kurulumuna odaklandıklarını vurguladı. 

GES projelerinin ilerleyişi

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim teknolojileri her yıl daha hızlı bir şekilde gelişirken maliyetler de giderek azalmaktadır. Fotovoltaik paneller ile güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetlerindeki düşüş beklenenin çok daha öncesinde gerçekleşmeye başlamış ve ilgi uyandırmıştır. 10-15 yıl öncesine kadar gerek alt yapı yetersizliği gerek kurulum maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle güneş enerjisi santrallerini (GES) konuşmak hayaldi. Ancak gelinen noktada artık Uluslararası Enerji Ajansı raporlarında da belirtildiği üzere güneş enerjisi alanındaki büyüme diğer tüm enerji kollarının önüne geçmiş olup, 2010’dan bu yana yeni güneş enerjisi panellerinin maliyeti %80 azalmıştır.

General Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş, anahtar teslim hizmet sundukları GES projelerinde yatırımcılarına ilk başvurudan itibaren geçici kabule kadar olan proje alanı keşfinin yapılması (çevresel gölgelenme faktörleri, baca, aydınlık boşluğu, duvar, kot farkı, yön incelemesi vb.), keşifte alınan ölçümler ve bilgiler dâhilinde uygun proje tasarımının yapılması ve proje onay süreci, dünya çapında kabul görmüş kalite standartlarına sahip güneş enerjisi sistemi ekipmanlarının montajının yapılması, sistem entegrasyonu, teşvik ve hibe süreçlerinin takibi, tesisin test, devreye alma ve kabul işlemleri, işletme ve bakım hizmetleri safhalarında uzman kadrosu ve yenilikçi vizyonu ile işin her aşamasında büyük bir titizlik ve özenle çalışmakta olduklarını belirtti.

General Solar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş

Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı

Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanma ve dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliğinin temini, enerji üretiminden kaynaklanan çevresel bozulmaların azaltılması ulusal hedeflerimiz arasındadır. Cari açığın en önemli nedeni olan enerji kaynaklı ithalatımızın bir an önce azaltılması, ülkemizin enerji güvenliği ve bağımsızlığı için her türlü yerli ve yenilenebilir kaynaklarının kullanılması çok önemlidir. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında neredeyse tamamına yakını GES’lerden oluşan yaklaşık 6000 MW elektrik üretim tesisi işletmededir. 

Bu noktada General Solar olarak, Türkiye’nin birçok yerinde kurulum gerçekleştirerek büyüyerek ilerleyen, tecrübeli kadrosuyla yeni yönetmelikte de sektöre yön vermeye devam ettiklerine değinen Ali Demirdaş, EPC hizmeti sundukları projelerin çok daha fazlasının proje geliştirme, malzeme tedariki faslında yer alarak 100 MW’ı aşan GES projesi kurulumu gerçekleştirdikleri arazi uygulamalarının yanı sıra 2013 yılında Çanakkale ve Gaziantep’te başladıkları çatıüstü GES projesi kurulumları serüvenine daha sonra İZKA kapsamında İzmir Torbalı ve Kemalpaşa’da devam ettiklerini belirtti. İlerleyen dönemlerde Gaziantep Gülen Mantar çatısına, Afyon Cumhuriyet Sucukları tesisinin çatısına ve Bursa Olca Salça fabrikasının çatısına kurulan projeler General Solar’ın öne çıkan diğer çatı projeleri oldu.  

Enerjide sessiz dönüşüm

Enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığı günümüzde, kaynakları verimli kullanmak işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Elektrik maliyetinin tüm üretim tesisleri için çok önemli bir girdi olduğu görülmektedir. Yıllık veya aylık tüketimleri oldukça yüksek olan bu tesislerin elektrik ihtiyaçlarının ucuz, yerli ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılanması oldukça önemlidir. Sanayicilerimiz için önemli bir girdi olan elektrik maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası pazarda rekabet açısından önemli bir rol oynayacaktır. 

Kurulan GES sistemlerinin 25 yıl performans garantisinin sağlanmasının yanı sıra çok daha uzun süre elektrik üretimi yaptığı bilinen bir gerçektir. 10 yıl alım garantisi sağlanan, çatılara kurulan tesisler için ilk yatırım maliyeti yaklaşık 4 buçuk yılda geri dönmekte ve geri kalan yıllarda tesis yatırımcısına ücretsiz elektrik sağlamaktadır. Bunun yanı sıra çatı GES projeleriyle beraber tüketime en yakın noktadan enerji temini sağlanarak kayıpların minimize edilmesi sağlanmaktadır.  

Öncelik can ardından mal güvenliği

Çatılardaki fotovoltaik sistemler ülkemiz için gelişmekte olan bir alan olmakla birlikte çatı ve cephe uygulamalı tesisler mühendislik konusunda dikkat ve tecrübe gerektirmektedir. Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan firmalar zaman zaman yatırımcıyı da yanlış yönlendirmektedir. 

Çatı uygulamalı GES’ler sahaya uygulanan GES’lerden farklı ve çok daha ayrıntılı, dikkatli çalışmayı gerektirmektedir. Öncelikle can güvenliği olmak üzere kurulan sistemin olası risklerden arındırılmış olması işletme açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle çatı uygulamalarında seçilecek doğru kurulum firması öncelikle güvenlik, statik ve elektrik faktörlerini göz önünde bulundurarak yatırımcılara en uygun hizmeti sağlamalıdır.

Yeni yönetmelik 

10 Mayıs 2019’da yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve 12 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında çatılarda kurulacak güneş enerji santralleri ile elektrik üretiminde yeni dönem başladı. Sistemden elde edilecek enerjinin öztüketim fazlasını satabilme imkânı getirilmiş olup, enerji satın alma garantisi 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. 

Mevzuat değişiklerinin de tamamlanmasıyla birlikte artık “enerjide kendin üret kendin tüket” dönemi başlamıştır. Özellikle aylık mahsuplaşmanın çıkması birçok yatırımcıyı GES’e yönlendirecek, böylelikle temiz enerji trendiyle sektörün yakalamış olduğu ivme hızlanarak devam edecektir ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlar artacaktır. 

Yeni düzenleme ile yeni yapılacak lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı (GES) üretim tesisleri için ihtiyaç fazlası enerjinin şebekeye kendi tarife grubu üzerinden satışına olanak sağlayan yeni düzenlemenin detaylarına baktığımızda;

  • Bağlantı anlaşmasının sözleşme gücü ile sınırlı olmasının devam ettiği,
  • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olmak üzere arazi kurulumları hariç mesken; sanayi, ticarethane ve aydınlatma aboneleri için çatı ve cephe uygulamalarının yapılabileceği,
  • Üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak üzere tarımsal sulama aboneleri; içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, kamu kurumlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
  • Üretim ve tüketimin aynı ölçüm noktasında olma şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının çatı, cephe ve arazi uygulamalarının yapılabileceği,
  • Lisanssız uygulamalardaki 1MW üst sınırının 5MW’a çıkarıldığı (sözleşme gücünü aşmamak kaydıyla) görülmektedir.

Yeni Yönetmelikle ülkemizde sektörün çok daha iyi noktalara gelmesini temenni ettiklerini belirten Ali Demirdaş; Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan tek sahada 27 MW GES’i devreye aldığı gibi Yeni Öztüketim Yönetmeliği’ne istinaden kurulumu; geçici kabulü yapılan Türkiye’nin ilk çatı GES projesini Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirerek birçok ilke imza attıklarını ve başarılı proje gerçekleştirdiklerini belirterek; 2019 son çeyrekte Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta zorlu saha koşullarına rağmen 60 günde toplamda 10 MW projeyi başarılı bir şekilde devreye aldıklarını belirtti. Bununla birlikte Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 16 MW gücünde yeni GES projesi ile kurulumlarına devam ettiklerine değindi. 

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

GES Yatırımcıları

ASUNIM’den Bir Hibrit Projesi Daha

Published

on

By

Hibrit GES projelerinde de başarısını daha önce yaptığı dev projelerle kanıtlayan Türkiye GES projeleri lideri ASUNIM, Akfen Yenilenebilir Enerji bağlı ortağı Derbent Enerji ile 40MWp’lık “Hibrit GES Projesi” için sözleşme imzaladı.

ASUNIM, Akfen Holding’in grup şirketlerinden; enerjide birçok HES, GES, RES portföyüne sahip Türkiye’nin önde gelen enerji yatırım firması Akfen Yenilenebilir Enerji’nin sahip olduğu 112,2 MWm/99 MWe kurulu gücündeki Üçpınar Rüzgar Enerjisi Santrali’ne entegre olacak olan 40MWp’lık Güneş Enerji Santrali’ni kuracak. 2019 yılında devreye alınan ve Çanakkale ili Lapseki ilçesi sınırları içinde bulunan Üçpınar Rüzgar Enerjisi Santrali ASUNIM’in “Güneş”i ile buluştuğunda126 bin 962 hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılayabilecek ve yıllık  178 bin ton karbondioksit salınımını da engelleyecek.

Türkiye’de tamamlanan 42MWp hibrit GES projesine imza atıklarına değinen ASUNIM Yönetim Kurulu
Başkanı Umut Gürbüz, “Akfen Yenilenebilir Enerji gibi titiz ve kurumsal bir yatırımcıya ait bir projede daha çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ay içerisinde Kayseri ve Konya’da ASUNIM imzasıyla başarı ile tamamladığımız toplam 42MWp gücündeki hibrit projelerinden sonra yüksek mühendislik ve deneyim gerektiren bu alanda üçüncü hibrit projemizi Akfen Yenilenebilir Enerji gibi bir enerji devinden almak büyük bir gurur oldu bizim için.  Ayrıca Akfen Yenilenebilir Enerji için Türkiye’nin ilk lisanslı GES projesi Solentegre GES’i ve Konya da bulunan toplam kurulu gücü 24MWp olan iki lisanslı GES projesini başarıyla tamamlamıştık. Toplamda 8 lisanslı proje ile Türkiye’de lisanslı projelerde liderliğimizi devam ettiriyor; Akfen için yapacağımız bu lisanslı proje ile sayımızı 9’a çıkartıyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projeyi de piyasadaki en kaliteli ürünlerle, en iyi
mühendislik ve bakım hizmetlerini sunarak Avrupa standartlarına uygun bir şekilde nihayete erdireceğiz.”

RES sahası içinde 13 farklı lisans sahası için toplam 40MWp gücünde GES kurulacak santralin;  proje planlama, mühendislik ve kurulumu 5 ay gibi rekor bir süre içerisinde tamamlanacak. Projenin bakım onarım faaliyetleri ise ASUNIM’in iştiraki, GES’lerin bakım onarımı alanında lider; bağımsız bir bakım onarım şirketi olan Maxima Enerji tarafından yürütülecektir.

Continue Reading

GES Yatırımcıları

Sanko Enerji ‘Hilal Ges’in Kurulumunu Siemens İle Yapacak

Published

on

By

İlk hibrit ve güneş enerji santrali uygulamasını kısa bir süre önce 50MW olarak Akyel 1-2 RES sahasında hayata geçiren Sanko Enerji Grubu, bu alandaki yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sanko Enerji, Karaman ili sınırlarında bulunan Hilal 2 RES’te planladığı 6 MW’lık güneş enerjisi santralinin kurulumunu Siemens Enerji ile gerçekleştirecek.

Sanko Enerji Grubu, Hilal 2 RES’de planladığı 6MW’lık güneş enerjisi santrali kurulumunu Siemens Enerji ile gerçekleştirecek. 2024’ün ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan santralin tüm mühendislik, tedarik ve yapım işlerini içeren anahtar teslim sözleşmenin imza töreni Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, Sanko Enerji CFO’su Evren Sıtkı Güvenç ve Siemens Enerji Şebeke Teknolojileri Servis İş Birimi Ülke Yöneticisi Ali Aykut Adanır’ın katılımıyla 19 Ekim 2023 Perşembe günü Sanko Enerji Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan ve kısa bir süre öncesine kadar portföyünü HES, RES ve JES’lerden oluşturan Sanko Enerji Grubu, hali hazırda rüzgar enerji santrallerine hibrit yoluyla portföyüne kattığı GES yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz haziran ayında kurulu gücünü artırma yoluna gideceklerini ve bunu yaparken kapasite artırımlarına ağırlık vereceklerini açıklayan Sanko Enerji Grubu, bu yöndeki ilk adımını Karaman’da kurulu Akyel RES’lere eklediği güneş enerji santrali ile atmıştı. Şirketin Karaman’da bulunan 10 MW’lık Hilal 2 rüzgar enerji santralinin kapasitesi de kurulumu Siemens Enerji tarafından yapılacak 6 MW’lık güneş enerji santrali ile artırılacak.  Siemens Enerji, Hilal GES’in tüm mühendislik, tedarik ve yapım işlerini üstlenecek. Santralin 2024’ün ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hibrit ve depolamalı RES/GES’ler aracılığıyla kapasitemizi 10 yıl içinde 2.000 MW’a çıkarma hedefimiz için çalışmaya ve bu alanda son 10 sene içerisinde ülkemizde deneyim kazanmış firmalar ile iş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 1.000MW’lık portföyümüz içerisinde Siemens Enerji ile sıkı bir iş birliğimiz vardı, buna Siemens Enerji için görece yeni bir alan olan güneş santrali kurulum kapsamını da eklemiş bulunuyoruz.”

Siemens Enerji Şebeke Teknolojileri Servis İş Birimi Ülke Yöneticisi Ali Aykut Adanır da anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti: “Siemens Enerji olarak müşterilerimiz ve ortaklarımızla geleceğin enerji sistemleri konusunda çalışarak daha sürdürülebilir bir dünyaya geçişe destek oluyoruz. Ürün, çözüm ve hizmet portföyümüzle enerji üretimi ve iletiminden depolamaya kadar neredeyse tüm enerji değer zincirini kapsayan Siemens Enerji, Sanko Enerji’nin Hilal GES projesinin yapımını üstlenerek uzun yıllar devam eden iş birliğinde yenilenebilir enerji yatırımlarını pekiştiren önemli bir adım daha atmış oluyor.”

Continue Reading

Genel

Güneş ve enerji depolamadaki yenilikler Solar+Storage NX’te

Published

on

By

Güneş enerjisi ve enerji depolama sektörünün önde gelen firmaları ve profesyonellerini bir araya getiren Solar+Storage NX Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Sektör için 2 milyar dolarlık iş hacmi yaratması beklenen fuar, 31 Ağustos – 02 Eylül 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye’nin tek güneş enerjisi ve enerji depolama fuarı Solar+Storage NX, kapılarını açtı. TÜYAP Interexpo Salonu’nda gerçekleşen resmi açılış töreninde Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, TEHAD Kurucu Başkanı Berkan Bayram, GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, Otomotiv Gazetecisi Okan Altan, katılımcılar ve ziyaretçiler yer aldı.

Sektör için 2 milyar dolarlık iş hacmi yaratması beklenen fuarda güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama teknolojileri, mühendislik, tedarik ve inşaat, EPC rojeleri, dijitalizasyon, akıllı enerji çözümleri ve e-mobilite ürün grupları sergileniyor.

Yan sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte EPDK’ya yapılan depolamalı RES ve GES başvuruları ile pazara 40-45 milyar dolarlık yatırım olarak yansıması öngörülen sektörün uluslararası buluşmasında, ayrıca Solar+Storage Exclusive Forum düzenleniyor. Türkiye Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği GENSED ve Solis Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar kapsamında 31 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Palace Hotel’de, Solis Renewable Hub tarafından küresel güneş enerjisi medyasının prestijli yayınlarından PV Magazine Group stratejik ortaklığı ve GENSED’in desteğiyle düzenlenen forumda; dünya çapında uzmanlar, enerji depolama ve güneş enerjisi alanındaki en son teknolojik gelişmeleri ve fırsatları paylaşacak ve sektör için çok katma değerli network ortamı sunulacak.

Continue Reading

Trendler