Connect with us

Proje Yönetimi ve Mühendislik

TTE Enerji, komple danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunuyor 

Published

on

TTE Enerji Genel Müdürü Ferit Kalfaoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Firmalarının faaliyet alanları hakkında bilgiler aldığımız Ferit Bey, sektöre ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

TTE Enerji Genel Müdürü Ferit Kalfaoğlu

1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri ve Metalurji Mühendisliği’nden mezun oldum. Aynı bölümde 1997 yılında yüksek lisansımı tamamladım. 1994 yılında ilk işim olan 1600 MW Yumurtalık Anzak-Gazi ithal kömür enerji santrali projesinde çalışmaya başladım. 1997 yılında ortak olduğum firma ile birlikte enerji santralleri ve sanayi tesislerine malzeme temini ve proje taahhüt işleri ile faaliyette bulunduktan sonra, 2002 yılında ayrılarak sadece enerji sektöründe hizmet verecek olan TTE ( Technology Trade & Engineering) firmasını kurdum. Her zaman yenilikçi ve teknolojiyi takip etmenin iş hayatının en önemli unsuru olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili ekip arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri yönünde gelen önerilere olumlu bakıyorum. Bana göre en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır.

Okurlarımız için firmanızı kısaca anlatır mısınız?

TTE Enerji, yatırımcılara danışmanlık ve mühendislik hizmeti vermek üzere 2002 yılında kurulmuştur. O tarihten bu yana yenilenebilir enerji projelerinde proje geliştirme, saha analizi, teknik değerlendirme, sahada rüzgâr ve güneş ölçüm verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve bankalar tarafından kabul edilen üretim analizi raporlarının (bankable report) hazırlanması, GES saha kurulumu ve yatırımı ile GES saha işletmeciliğiyle ilgili hizmetler verdik. 

Yaptığımız işlerle ilgili kısa bilgi verecek olursak, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında 2500MW’dan fazla RES projesinin Bankable teknik raporunun hazırlanması, bankalar ve finans kuruluşlarına 200MW’dan fazla RES projesinde teknik danışmanlık ve kontrolörlük hizmeti, 200MW’dan fazla potansiyel lisanslı GES proje sahasının geliştirilmesi (13,1MW’ı devreye alınmıştır), 25MW’a yakın lisanssız GES ve RES geliştirilmesi ve projelerinin hazırlanması ve onaylanmışı hizmetini gerçekleştirdik.

Taahhüt hizmeti olarak ise 22MW GES santralinin kurulumu gerçekleştirdik. Bunların içerisinde hem saha hem de çatı üstü kurulumlar bulunmaktadır. 

TTE Enerji Grubu bünyesinde Vestek  A.Ş. (4,5MW lisanssız RES projesi), Güneştek A.Ş. (çalışmakta olan 803 KW lisanssız GES tesisi) ve Solartek A.Ş. bulunmaktadır. 

Güneş enerjisi sektörüne yönelik hizmetlerinizle ilgili ayrıntılı bilgi verir misiniz?

Solartek A.Ş.’nin ana faaliyet konusu GES tesislerine profesyonel işletme ve bakım hizmeti vermektir. Ekiplerimiz Elazığ, Malatya ve Nevşehir’dedir. Toplamda 94MW GES tesisinin işletmesine devam etmekteyiz. Toplamda 10 adet teknik personelimiz GES sahalarında işletme ve bakım hizmeti verirken, İstanbul merkez ofisimizden bütün sahaların gözetleme işlemini yapmaktayız.

Personel eğitimlerimizi Nevşehir’deki kendi tesisimizde yapmaktayız. Burada özellikle çalışanlarımızın sahada çalışmaya başlamadan önce gerekli teknik ve iş güvenliği eğitimlerini almaları önemlidir. Daha önce de belirttiğim gibi en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Eğitimli ve deneyimli personel ile hizmet vermemizden dolayı hizmet verdiğimiz firmaların gelirlerini de arttırabiliyoruz. Bununla ilgili GES sahibi firmaların takdirini alıyoruz.

Faaliyette olan bir GES santraliniz var mı?

Evet, Derinkuyu Nevşehir’de. 803KW gücünde bir güneş enerji santrali ve bir bakıma işletme bakım eğitim yeri olarak da görebiliriz. Tamamıyla kendi öz kaynaklarımız ile hayata geçirdiğimiz bir proje. 

Ayrıca Afrika’da, Gana’da iki adet 25MW GES ön lisansı aldık. Bu projeleri lisansa dönüştürmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

Bakım-onarım ve servis hizmetleriniz hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyiz?

Ekibimize gerekli olan eğitimler verilmiştir. Bütün elemanlarımızın istenilebilecek sertifikaları mevcuttur. Üretim kaybını önlemek için devamlı olarak gözlemleme yapılmakta ve karşılaşılan sorunlara en kısa sürede müdahale edilmektedir.

Ekibimiz sorunlarla karşılaştıkça tecrübelenmektedir. 94MW GES tesisi işletiyor olmamızdan dolayı sahada değişik sorunlarla karşılaştık ve bu şekilde tecrübelendik diyebilirim. Her ne kadar teknik eğitim veya benzeri çalışmalar yapsanız da, her sorun kendi içerisinde özellikler taşıyor ve bu sorunları tek tek değerlendirmek gerekiyor.

Özellikle lisanssız GES santrallerinin işletme ve bakımı profesyonel olmayan ekipler tarafından yapılmakta. Her işte olduğu gibi, GES tesisinin işletme ve bakımı da ekspertiz gerektirmektedir. Maliyeti düşürmek için deneyimli olmayan kişiler tarafından verilen hizmetlerin neticede orta vadede yatırımcıyı kayba uğratacağı kesindir. Milyon dolarlık tesisler kurup, bu tesisleri işletme deneyimi ve bilgisi olmayan kişilere teslim etmek risktir. Burada krediyi veren finans kuruluşlarının da tesislerin işletmesinin yetkili kurumlarca yapılmasını talep etmesi gerekir. 

Firma olarak biz yaptığımız işin ve verdiğimiz hizmetin arkasındayız diyebilmek için müşterilerimize firmamız adına düzenlenmiş mesleki mesuliyet sigortamızı sunmaktayız. Bizden kaynaklanan bir zarar veya kâr kaybı olması durumunda sigortamız bunu karşılamaktadır. Bu da yatırımcı ve müşterilerimiz için gelirlerinin belli bir seviyenin altına düşmemesi anlamına gelir.

Dünya çapında pek çok firmayla iş ortaklıklarınızın olduğunu biliyoruz. Bu konuda bilgi alabilir miyiz?

Koreli Hanwha firmasının sahalarında işletme ve bakım hizmeti vermekteyiz. Onların istediği standartlarda düzenli olarak raporlama ve bilgilendirme yapmaktayız. Her ne kadar bilgili ve deneyimli olsanız da raporlamanızı düzgün yapmazsanız, deneyimlerinizden ekip olarak öğrenemez ve analiz yapamazsınız. İnanıyorum ki sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan bizi ayıran özelliğimiz karşılaştığımız problemlerden ekip olarak öğrenmemizdir.

Mühendislik ve danışmanlıkta ise İngiltere’den Lloyds’ Register – Renewable Division’ın Türkiye partneriyiz. Yenilenebilir enerji projelerinde teknik analiz ve değerlendirme konularında bu firmayla birlikte çalışmaktayız.

Küresel iklim değişikliğinin giderek yakıcı bir sorun hâline dönüşmesiyle yenilenebilire yöneliş dünya çapında artıyor. Türkiye’de güneş enerjisinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Güneş enerji potansiyeli yüksek olan bir ülkeyiz. Ne yazık ki bu potansiyeli büyük bir bölümü ısıtma amacı ile değerlendirilmiştir. Halen yerli hücre üretimine başlamamış olmamız çok yazık, çünkü Türkiye’de yapılacak üretim Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına rahatlıkla ihraç edilebilir. Hücre ve panel üretiminde Çin’e kârlı uygulanan kota ve vergilerden dolayı Türkiye pazarda ciddi bir pay alabilir. Bunun için de hammadde tedariki ve fırın teknolojileri konusunda serbest sektörün ciddi girişimleri olmalı, ancak maalesef bu düzeye henüz gelmedik.

Türk piyasasındaki rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yerli firmalar birbirleriyle daha iyi proje geliştirmek için yarışıyor. Hammadde ve teknoloji dışarıdan geliyor. Yanı işin yine çıraklığını yapıyoruz. Günün sonunda istihdam sağlanıyor ve yerli üretim olarak çelik ve kablo kullanılıyor. Bundan çok daha fazlasının yapılması mümkün. Bu da sektöre sadece ticari açıdan bakmayıp, teknik bakımdan yeterli kişi ve kurumların sektöre katma değer sağlaması ile mümkün olabilir.

Kısa veya uzun vadede hayata geçirmeyi düşündüğünüz yeni projeler var mı?

Yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlanacak olan ülkelerde yeni proje geliştirme için girişimlerimiz var TTE Enerji olarak. Son 15 yılda Türkiye’deki enerji piyasasının oluşturulmasını yakından takip ettik. Zira bizim gibi Güney Afrika, Brezilya ve Şili de benzer süreçlerden geçti ve buradaki gelişmeleri de inceledik. Bütün bu bilgi birikimimizi ve deneyimimizi başka ülkelerde proje geliştirmek için çalışmaya başladık.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Türkiye, güneş enerjisi stratejisini teknik ve teknolojik altyapı ile geliştirmelidir. Sadece ticari gelir sağlayan bir sektör olarak devam ederse dışa bağımlılığımız devam eder. Her ne kadar güneşimiz yerel kaynağımız olsa da, yerli teknoloji ve bilgi kaynağımız olmadığı sürece verim elde edemeyiz.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Proje Yönetimi ve Mühendislik

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük endüstriyel çatı üzeri GES projesi devreye alındı

Published

on

Çatı üzeri güneş enerjisi sistemleri alanında engin uluslararası tecrübeye sahip ve merkezi Ankara’da bulunan ASUNIM Türkiye, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Anıl Ambalaj ve Kağıtçılık A.Ş.’nin fabrika çatısı üzerine kurduğu 2.04MWp gücündeki santrali başarıyla tamamlayarak  yeni bir ilke daha imza attı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük endüstriyel çatı üzeri GES’i olan projede; tüm projelendirme ve mühendislik hizmetleri, gölge analizleri, üretim simülasyonları, optimizasyonlar ASUNIM’in Avrupa’daki mühendislik departmanı tarafından en güncel teknikler ve ASUNIM’e özel yazılımlar kullanılarak yapıldı. Sistemin, maksimum performansta elektrik üretmesi için paneller akım sınıflarına göre sıralandı. Yine sistemde, güneşlenmeden daha fazla yararlanmak için çift yönlü panel montajı yapıldı. 2.04MWp kurulu güce sahip olan sistem, yıllık 2.734.000,00 kWh elektrik üreterek fabrikanın elektrik ihtiyacının % 83’ünü karşılayacak ve dünya markaları için ihraç edilen kutu ve ambalajlar temiz enerji ile üretilmiş olacak. 

Yeni lisanssız elektrik üretim yönetmeliğiyle birlikte kendi elektriğini güneş enerjisi ile üretmek isteyen işletmelerin sayısının hızla arttığına değinen Asunim Kurucu Ortağı Umut Gürbüz;

“Fotovoltaik güneş enerjisi, güneşlenmenin kısmen daha sınırlı olduğu Ankara ilimizde de son derece feasible hale geldi, bunu Başkent OSB’nin en büyük çatı üzeri GES’ini kurarak tecrübe etmiş olduk. Ankara’da yer alan sanayicilerimize çağrımız, güneş enerjisi santrali kurma kararı almadan mutlaka bizlere ulaşsınlar, kendilerine Avrupa mühendisliği ile tasarlanmış, en üstün ve kaliteli ekipmanlar ile 25 sene sorunsuz çalışacak, performans garantili ve arızalara anında müdahale edilen sistemleri en uygun fiyatlar ile sunmak için bekliyoruz” dedi. 

Santralde; Phono Solar güneş panelleri, Alman SMA marka inverterlar, İşviçre Leoni Studer marka özel beta ışın çapraz bağlı solar kablolar kullanıldı. Santralin bakım onarım faaliyetleri ASUNIM’in iştirak firması olan MAXIMA Enerji tarafından yürütülecektir.

Continue Reading

Proje Yönetimi ve Mühendislik

Asunim Türkiye, 31,15 MW’lık dev GES projesini 4 ayda teslim etti

Published

on

Asunim Türkiye tarafından Antalya’da ANTGES Enerji Üretim A.Ş. için gerçekleştirilen 31,15 MWP güce sahip lisanslı Küçükköy GES projesinin geçici kabulü gerçekleşti.

Rekor denebilecek kadar kısa bir sürede Türkiye’nin en büyük ve en prestijli güneş enerjisi santrallerinden bir tanesinin devreye alınmasını sağlayan ASUNİM Türkiye, projenin geliştirilmesinden kurulumuna kadar tüm süreci Türkiye’deki yetkin ekibi ve Avrupa’daki uzman mühendisleri ile gerçekleştirdi.

Projede tasarımdan kuruluma, İSG uygulamalarından çevre politikalarına kadar birçok kriterin mevcut olduğuna değinen Gürbüz, “ANTGES’e ait, lisanslı projede, tüm projelerimizde olduğu gibi piyasadaki en kaliteli ürünlerle, en sofistike mühendislik ve bakım hizmetlerini sunarak yatırımcılarımızın üretim beklentilerini karşılayacak ve kötü sürprizler yaşamayacakları garantili olarak sistemimizi yatırımcımıza teslim etmiş olmaktan dolayı gururluyuz” dedi.

Asunim’in Avrupa’daki mühendisleri tarafından 3D modelleme teknikleri, en gelişmiş meteorolojik ve gölge hesap enstrümanları ve Asunim’e özel yazılımlar kullanılarak hazırlanan projede; AC/DC yükleme yapılarak gün içerisinde uzun süre pik değerde üretim yapılması hedeflenmiştir. Kullanılan ürünlerde de kaliteden ödün verilmeden tamamlanan sistemde; yüksek kalite ve verimliliğe sahip TUV onaylı 79.872 adet Schmid Pekintaş marka güneş paneli, 8 adet Alman SMA SUNNY 2750-EV marka inverter ve montaj sistemi olarak ERL çelik konstrüksiyon ürünleri kullanıldı.

Türkiye için yüz akı GES projelerinden biri olan Küçükköy GES projesinin bakım onarımı da Asunim kalitesi ve güvencesi ile gerçekleştirilecek. Projenin uzun süreli bakım&onarımı, bakım&onarımda Türkiye lideri Maxima Enerji tarafından yapılacak.

Başından sonuna tüm süreçlerde büyük özen gösterilen projede şantiye alanından, proje yönetim ofisinin peyzajındaki meyve ağaçlarına kadar her detay düşünüldü. Temiz enerji adına atılan bu büyük adımı ölümsüzleştirmek adına 200 yıllık bir zeytin ağacı Asunim Türkiye tarafından ANTGES Enerji’ye hediye edildi. 4 aylık proje sürecinin en anlamlı gelişmesi, 200 yıllık zeytin ağacının Küçükköy GES projesi sahasına sahadaki tüm proje ekibi ile birlikte dikilmesi oldu.

Lisanslı projeler ve çatı uygulamaları konusunda öncü bir firma olduğunu kanıtlayan Asunim, ANTGES projesiyle birlikte, tamamlanan lisanslı GES portföyü 72MW’a ulaşmıştır.

Continue Reading

GES Yatırımcıları

Generalsolar, yeni aldığı belgelerle kalitesini tescilledi

Published

on

Anahtar teslimi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumları gerçekleştiren Generalsolar Enerji, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikaları ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alarak kalitesini bir kez daha tescilledi.

Müşterilerine daha kaliteli hizmet sunabilmek hedefiyle aldığı belgelere yenilerini ekleyen Generalsolar Enerji, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Akreditasyonuyla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, IAS (Uluslararası Akreditasyon Servisi) Akreditasyonuyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası, IAS Akreditasyonuyla ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikası ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Yeni alınan belgeleri ile ilgili konuşan Generalsolar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Demirdaş şunları söyledi: “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan firmamız, etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standart olan ISO 9001 belgesi için de gerekli tüm koşulları sağlıyor.  Diğer taraftan çevreyi korumak, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak için attığımız adımlarla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikamızı aldık. Çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini de her zaman odağına alan Generalsolar, daha güvenli bir iş ortamı sunarak iş kazalarını önlemek ve iş hastalıklarını azaltmak için yaptığı çalışmaları ise ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikası ile belgelendirmiş oldu.”

Continue Reading

Trendler